Z OSTATNIEJ CHWILI:
BRAK DANYCH...

POZNAJ NAS

Miejscowość Żdżary

Miejscowość Żdżary

Żdżary, jako jedno z jedenastu sołectw gminy Bolesławiec, powiatu wieruszowskiego, są położone w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego. Miejscowość bezpośrednio graniczy z obszarami gmin Czastary i Łubnice. (Dzietrzkowice - to miejscowość w gminie Łubnice. Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie Żdżar napotykamy już w pierwszym okresie epoki brązu (1700 - 1500 r p.n.e.).Jednak pierwsze wzmianki pisane pochodzą z początku XV wieku. W 1408 r. w grodzie wieluńskim ksenia ołobocka i konwent mają przysądzony las między wsią Żdżary a Mieleszyn. Wcześniejsze nadania - teraz unieważnione - ustanowione przez byłą ksenię, lokowało ów bór Janowi ze Żdżar, a dokumenty zachowane w…

WCZYTAJ WIĘCEJ...>>

Parafia św.Bartłomieja w Żdżarach

Parafia św.Bartłomieja w Żdżarach

Początki pierwszej parafii w Żdżarach sięgają co najmniej XIV wieku. Jednakże częste zarazy i najazdy książąt śląskich (1452 r., 1457 r.) pustoszyły ziemie nad Prosną i spowodawały zniszczenie kościoła w Żdżarach.Już w roku 1463 proboszcz z Wójcina domaga się dziesięciny ze Żdżar, co wskazuje na przynależność tej wsi do parafii wójcinskiej.Proboszcz co trzecią niedzielę odprawiał nabożeństwo w Żdżarach.W 1522 r. arcybiskup Jan Łaski zaznaczył, że wieś na mocy połączenia należy do parafii Wójcin i ma zrujnowaną kaplicę pod wezwaniem Św. Bartłomieja, a jako uposażenie proboszcz z Wójcina posiada plac pusty z ogrodami i dwa łany ziemi uprawnej.Jak podaje historia z…

WCZYTAJ WIĘCEJ...>>

Publiczna Szkoła w Żdżarach

Publiczna Szkoła w Żdżarach

Już od XV wieku w miasteczkach nad górną Prosną zakładano szkoły, oczywiście egzystowały one przy kościołach. W 1403r. w Bolesławcu pojawia się rektor Augustyn. Z tegoż miasteczka w latach 1400 - 1501 na Uniwersytecie Krakowskim studiowało 6 studentów.Według wizytacji biskupa Łaskiego na terenie dzisiejszego powiatu wieruszowskiego ministrowie (nauczyciele) pracowali w : Bolesławcu, Cieszęcinie, Czastarach, Dzietrzkowicach, Łubnicach, Wieruszowie i Wójcinie. W tej ostatniej miejscowości raczej nie było rektora, gdyż ludność skarżyła się na proboszcza, że ten nie chce trzymać takowego. A w styczniu 1522r. oficjał wieluński nakazał parafianom poprawić szkołę w Wójcinie.Ówcześni nauczyciele mieszkali w domkach, najczęściej przy kościele, mieli kawałek…

WCZYTAJ WIĘCEJ...>>

Publiczne Przedszkole w Żdżarach

Publiczne Przedszkole w Żdżarach

Nasze przedszkole jest miejscem spotkań nie tylko dzieci, ale i całej rodziny.Wszyscy rodzice i inni goście to przede wszystkim nasi przyjaciele- bo bez przyjaźni nie ma zaufania, a bez zaufania wychowanie nie przynosi efektów.W naszym przedszkolu nie ma tłoku, za to dużo radości ciepła i uśmiechu. Uczymy miłości do piękna i różnorodności.Przygotowujemy do życia w świecie wielokulturowym i wielojęzycznym. Dbamy o wszechstronne wychowanie- jesteśmy po to by wspierać, inspirować...

WCZYTAJ WIĘCEJ...>>


Uwaga
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Publiczna Szkoła w Żdżarach

Publiczna Szkoła w Żdżarach Już od XV wieku w miasteczkach nad górną Prosną zakładano szkoły, oczywiście egzystowały one przy kościołach. W 1403r. w Bolesławcu pojawia się rektor Augustyn. Z tegoż miasteczka w latach 1400 - 1501 na Uniwersytecie Krakowskim studiowało 6 studentów.Według wizytacji biskupa Łaskiego na terenie dzisiejszego powiatu wieruszowskiego ministrowie (nauczyciele) pracowali w : Bolesławcu, Cieszęcinie, Czastarach, Dzietrzkowicach, Łubnicach, Wieruszowie i Wójcinie. W tej ostatniej miejscowości raczej nie było rektora, gdyż ludność skarżyła się na proboszcza, że ten nie chce trzymać takowego. A w styczniu 1522r. oficjał wieluński nakazał parafianom poprawić szkołę w Wójcinie.Ówcześni nauczyciele mieszkali w domkach, najczęściej przy kościele, mieli kawałek roli, pobierali ustaloną zapłatę, np. w Wieruszowie po 8 groszy, w Łubnicach po 16 groszy, w Dzietrzkowicach po 48 groszy.Synody kościelne często określały warunki utrzymywania i prowadzenia szkół, szczególnie w okresie reformacji, chcąc jakby zapobiec niewłaściwym wpływom nowinek religijnych. Dlatego rektorami mieli być ludzie odpowiedni pod względem moralnym i posiadający wykształcenie. Plebani minimum dwa razy do roku musieli wizytować szkoły. Nawet nakazywano jakie książki mogą być czytane i jaki ma być ubiór uczniów.Nowy rozwój szkół nastąpił pod koniec XVIII wieku. Jednak jeszcze w pierwszej połowie tego stulecia dostrzegamy szkoły zaledwie w Mieleszynie i Bolesławcu (mieszczanie budowali dopiero szkołę, a nauczał organista), a w Wieruszowie nie ma nawet ustanowionego funduszu na szkołę. Natomiast w Bolesławcu co najmniej od połowy XVIII stulecia istnieje jeszcze jedna szkoła – przeznaczona dla młodzieży żydowskiej.Dopiero Komisja Edukacji Narodowej zreorganizowała oświatę. Szkoły parafialne stały się elementarnymi. W ziemi wieluńskiej co 27-my obywatel odbierał wychowanie. Pojawia się wówczas i szkoła w Żdżarach.W miejscowościach dzisiejszej gminy Bolesławiec funkcjonowały cztery szkoły elementarne, które kształciły 111 uczniów. W pobliżu Żdżar (w promieniu 5 km) pracowało osiem szkół.

SZKOŁA W ŻDŻARACH DO WYBUCHU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Z powodu bazy źródłowej nie możliwe staje się dokładne określenie roku powstania szkoły w Żdżarach. Na pewno istniała w czasach Komisji Edukacji Narodowej. A w 1790r. uczyło się w niej 15 uczniów (10 chłopców i 5 dziewczynek). Kolejne wzmianki dotyczą roku 1839, gdzie odnotowano budowę nowej szkoły. Służyła ona ponad pół wieku. Z początkiem nowego stulecia, w 1904r. po raz kolejny mieszkańcy wystawiają nowy budynek szkoły.Pierwszym nauczycielem, znanym z imienia i nazwiska, był Kazimierz Cichecki. Przybył do Żdżar w 1903r. Dwa lata później zakłada szkolny zespół orkiestry dętej. Początkowo liczy on 12 członków - uczniów szkoły w Żdżarach, Chruścinie, Mieleszynie i Bolesławcu. Grupa ta uczestniczy w uroczystościach szkolnych i wiejskich. Pod kierownictwem Cicheckiego działają do momentu wyjazdu tego ostatniego ze Żdżar, czyli do roku 1909.Nowy nauczyciel Włodzimierz Szewczuk przybywa niedługo. Prawdopodobnie pozostaje rok lub dwa. Wiemy na pewno, że dekretem Kuratora Oświaty w Łodzi w dniu 17 lutego 1928r. na kierownika Szkoły Publicznej w Żdżarach powołany zostaje Andrzej Maciejewski. W pamięci mieszkańców utrwalił się on znacznie wcześniej, jako dobry pedagog. Zmarł latem 1938r. Od jesieni obowiązki kierownika pełnił Ignacy Domański.Kiedy w Żdżarach pojawia się drugi nauczyciel – trudno jest ustalić. Przypuszczalnie w połowie lat dwudziestych podniesiono stopień organizacyjny, a na początku lat trzydziestych miejscową szkołę zaklasyfikowano do grupy wieloklasowych o stopniu 3 klasowym, z 6 oddziałami zasadniczymi. Pracowali wówczas : Andrzej Maciejewski, Daniela Drożdżewska i Józef Tanierski, a tuż przed wybuchem drugiej wojny : Ignacy Domański, Józef Tarniewski i Domicela Cierkosz. Wymiar godzin obowiązkowych wynosił : dla kierownika 20 godzin, dla nauczyciela 30 godzin.W okolicznych szkołach zatrudnienie i stopień organizacyjny kształtował się w zależności od potrzeb. Oczywiście w Bolesławcu było 7 klas, nieco mniej w Mieleszynie, a w ogóle jednoklasowa placówka funkcjonowała w Goli. I tam też uczył jeden nauczyciel, ale najwięcej, bo aż pięciu pracowało w Mieleszynie. Średnio na jedną placówkę przypadało dwóch nauczycieli.

Na podstawie opracowania mgr Piotra Zawada

OSTATNIE ARTYKUŁY

Szybki Kontakt

Szybki kontakt z administratorem serwisu Napisz do nas... Wyślij

UWAGA WAŻNE!

W trakcie prowadzenia rozmowy nie odświeżaj strony!Odświeżenie strony spowoduje utratę treści rozmowy przez system.

Aktualnie odwiedza Nas

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Wersja mobilna

Najnowsze wydarzenia

Ostatnio dodane zdjęcia

KLIKNIJ